Dotační příležitosti, podpora

III. výzva programu OP PIK Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu z 13. prosince 2019
Dotace na vozidla na alternativní pohon pro municipality (města a obce)

Výzva č. 21/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí. V rámci této Výzvy je podporována aktivita 5. 2. A - Podpora alternativních způsobů dopravy.
Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

• CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy pro kombinaci s ostatními palivy);
• Plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;
• Hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;
• Elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:
BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem);
Podpora je určena pro všechna nová vozidla s platným Prohlášením o shodě prokazujícím schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu. Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Oprávnění příjemci podpory:

• územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy (dále jen „ÚSC“);
• svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění;
• příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
• společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % ÚSC.

Dotační program podpora infrastruktury alternativní paliva - prezentace 24.8.2017
Budeme podporovat vždy komplexní projekty zajišťující pokrytí celé tzv. páteřní sítě. U běžných dobíjecích stanic lze podpořit i projekty menšího rozsahu, ale u rychlodobíjecích stanic budeme vždy vyhlašovat výzvu na výstavbu 125 dobíjecích stanic geograficky rovnoměrně pokrývajících ČR, přičemž uspěje v rámci výzvy vždy jeden subjekt, který nabídne nejlepší projekt. Možná Vám to bude připadat, že podporujeme jen velké „hráče na trhu“ (energetiky), ale nám jde tady hlavně o to, aby se infrastruktura pro elektromobilitu nerozvíjela jen u atraktivních lokalit a nedocházelo k tzv. vyzobávání rozinek“. Proto chceme žadatele nastavením podmínek přimět k tomu, aby vedla dobíjecí stanice třeba na D1 zajistili i příslušnou infrastrukturu v méně atraktivních lokalitách (příklad okresy Jeseník, Bruntál či Tachov). To lze podle našeho názoru jen když budeme požadovat předložení komplexního programu. (volně citován Jan Bezděkovský, Ministerstvo dopravy)

Asociace elektromobilového průmyslu

Brněnská č.ev. 27, 664 42 Modřice

IČO 22759182
DIČ CZ22759182 - plátce DPH

Transparentní bankovní účet 2400212239 / 2010

Výkonný výbor vv@asep.cz

T +420 603 231 785