top of page

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

Komunitní vzdělávání Modřice

O nás

rodič_Radek_v_akci_při_fotbale.jpg

Jsme komunitní centrum rodičů a dětí, které jsou vzdělávány v domácím vzdělávání.

Komunitní centrum sdílí prostory se sídlem Asociace elektromobilového průmyslu v Modřicích u Brna (ul. Brněnská 27).

Co je domácí vzdělávání
 

Domácí vzdělávání je zavedený termín, který označuje formu individuálního vzdělávání.

 

Rodič i dítě plní podle školského zákona povinnou docházku a výuku s tím rozdílem, že u nás ji plní mimo budovu základní školy.

 

Kontrolou je jim vybraná základní škola (není podmínkou spádová škola), kam musí dítě přijet povinně dvakrát za rok na přezkoušení. Forma zkoušek je závislá na vybrané základní škole.

20181129_115334.jpg

Co nabízíme
 

matematika_se_známkovou_hrou_(2).jpg
  • celodenní péči o děti, školní věk 1.- 5.ročník

  • individuální výuku a vzdělávání dětí v domácí péči založenou na principech Montessori pedagogiky

  • práci s Montessori pomůckami

  • projektové činnosti dětí podle jejich zájmu

  • uzavřenou zahradu pro volný pohyb dětí 

  • čerpání z našich zkušeností pro rodiče

  • prostor pro vlastní aktivity rodičů s možností účasti při vzdělávacích aktivitách pracovního dne spolu s dětmi

  • prostor podporující zaměření na rozvoj individuálních možností  každého dítěte 

Když jsem nastoupila v roce 1991 jako ředitelka venkovské základní školy, v níž jsem sama jako dítě strávila pět let školní docházky, pustila jsem do ní „čerstvý vzduch“. Zrušila jsem zvonění a tradiční uspořádání lavic, zastaralé zdravení vstáváním ze židle a navrhla dětem tykání.

Vysvětlila jsem jim, že budu ráda, když si vezmou práci na koberec a vzájemně si tiše poradí. Že mohou kdykoliv odejít na toaletu, projít se po chodbě, natáhnout s polštářem a zajít se napít, ale nerušit tím ostatní.

Jejich oči na mě nevěřícně koukaly. První dva dny všichni zkoušeli, jestli to myslím vážně, jestli to opravdu funguje. Třetí den byl naplněn pracovním zápalem v naprostém klidu a pohodě, ze třídy nikdo odcházel, dokud nedokončil svou činnost. Písmena jsme se chodili učit do pekárny – pekli jsme si je z těsta ke svačině

a děti začaly mít školu rády.

BulovaDagmar.jpeg

PaedDr. Dagmar Bulová

Lidé
 

20181101_104819.jpg

PaedDr. Dagmar Bulová – pedagožka, lektorka

 

Radka Karpíšková – průvodce volnočasových aktivit

Iva Věrná – lektorka angličtiny a průvodce volnočasových aktivit
Ing. Gabriela Musilová – průvodce hudebních aktivit
Ing. Petra Lopušníková – průvodce ekologických aktivit

Montessori pomůcky
 

Při výuce využíváme speciální didaktické pomůcky. Vedou k zapojení všech smyslů a usnadňují získávání nových zkušeností a dovedností.

 

Mají jasně daný postup práce s nimi s různou obtížností a obsahují princip vlastní kontroly chyb.

 

Vlastní kontrola dítěti umožňuje samostatně dosáhnout cíle, řešit problémy a pracovat s chybou, která slouží jako nástroj objevu a posunu vpřed. Takto se děti učí přirozenému procesu poznávání, který obsahuje „aha efekt“.

20181122_112330.jpg

Galerie
 

Děkujeme Nadačnímu fondu Avast - nadacnifond.avast.cz - za podporu projektu s názvem „Záleží nám na Vás“. Díky finanční pomoci „z programu Spolu se zaměstnanci“ ve výši 50.000 Kč byly nakoupeny výukové Montessori pomůcky, které využívají děti v centru vzdělávání Asociace.

12 globus.jpg
logo avast.png
10 nacvik psani 02.jpg
11 trojrozmerne valec.jpg
bottom of page